אריה גולדין – מדד המחירים לצרכן סיכום שנת 2022

מדד המחירים לצרכן סיכום שנת 2022, אריה גולדין

אריה גולדין מביא את הודעת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומציג את נתוניה. מדד המחירים לצרכן עלה ב-5.3% בשנת 0222 (דצמבר 2022 לעומת דצמבר 2021), זאת לאחר עלייה של 2.8% בשנת 2021 (דצמבר 2021 לעומת דצמבר 2020).

יצוין כי בחמש השנים האחרונות (דצמבר 2022 לעומת דצמבר 2017), נרשמה עלייה מצטברת של 9.0% במדד המחירים לצרכן.

מדד המחירים לצרכן לפי קבוצות תצרוכת ראשיות

הלוח שלהלן, מסביר אריה גולדין, כפי שמובא מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מסכם את אחוזי השינוי במדדי המחירים לצרכן של הקבוצות הראשיות בשנת 2022 לעומת שנת 2021 ובשנת 2021 לעומת שנת 2020:

לוח א': מדד המחירים לצרכן לפי קבוצה ראשית

מדד המחירים לצרכן

וקבוצות תצרוכת ראשיות

2022

אחוז השינוי:

דצמבר 2022

לעומת דצמבר

2021

2022

 

התרומה לשיעור השינוי במדד המחירים לצרכן

2021

אחוז השינוי:

דצמבר 2020

לעומת דצמבר 2020

2021

 

התרומה לשיעור השינוי במדד המחירים לצרכן

המדד הכללי

המדד ללא ירקות ופירות

המדד ללא דיור

המדד ללא ירקות ופירות וללא דיור

המדד ללא אנרגיה

5.3

5.3

4.9

4.9

5.0

5.3

2.8

3.0

2.5

2.8

2.6

2.8

מזון

ירקות ופירות

דיור

תחזוקת הדירה

ריהוט וציוד לבית

הלבשה והנעלה

בריאות

חינוך, תרבות ובידור

תחבורה ותקשורת

שונות

4.9

3.1

6.3

5.7

0.1

4.6-

3.6

3.3

9.2

2.5

0.65

0.1

1.6

0.6

0.05

0.1-

0.25

0.35

1.7

0.1

3.5

2.0-

3.4

2.7

8.3

7.3-

1.5

3.2

3.3

1.7

0.525

0.075-

0.85

0.25

0.3

0.2-

0.1

0.35

0.6

0.1

כפי שניתן לראות מלוח א', בתשעה סעיפי צריכה ראשיים: מזון, ירקות ופירות, דיור, תחזוקת הדירה, ריהוט וציוד לבית, בריאות, חינוך, תרבות ובידור, תחבורה ותקשורת ושונות, נרשמו עליות מחירים לעומת שנת 2021.

לעומתם, בסעיף צריכה ראשי הלבשה והנעלה, נרשמו ירידות מחירים לעומת שנת 2021.

מרבית הסעיפים הראשיים ממשיכים את מגמת העלייה גם בשנת 2022: סעיף מזון עלה בשנת 2022 ב-4.9% לעומת 3.5% בשנת 2021, סעיף דיור עלה ב-6.3% לעומת 3.4% בשנת 2021, סעיף תחזוקת הדירה עלה השנה ב-5.7% לעומת 2.7% בשנת 2021, סעיף בריאות עלה ב-3.6% לעומת 1.5% בשנת 2021, סעיף חינוך, תרבות ובידור עלה ב- 3.3% לעומת 3.2% בשנת 2021, סעיף תחבורה ותקשורת עלה השנה ב- 9.2% לעומת 3.3% בשנת 2021, סעיף שונות עלה ב- 2.5% לעומת 1.7% בשנת 2021 וסעיף ריהוט וציוד לבית שעלה בשנת 2021 ב-8.3%, רושם השנה עלייה מתונה של 0.1%. סעיף ירקות ופירות עלה ב-2022 ב-3.1% ושינה את מגמתו לעומת שנת 2021 בה רשם ירידה של 2.0%. סעיף הלבשה והנעלה ירד השנה ב- 4.6% לעומת ירידה של 7.3% בשנת 2021.

 

להלן מספר קבוצות מוצרים ושירותים שהשפיעו באופן ניכר על מדד המחירים לצרכן בשנת 2022:

לוח ב': מוצרים ושירותים נבחרים (דצמבר 2022 לעומת דצמבר 2021)

מוצרים / שירותים אחוז שינוי שנתי התרומה לשיעור השינוי במדד
שירותי דיור בבעלות הדיירים 6.3 1.0978
הוצאות על נסיעות לחו"ל וטיסות בארץ 19.3 0.6502
מכוניות 7.2 0.3888
ביטוח רכב 17.6 0.3819
שכר דירה 4.6 0.2896
חשמל לצריכה ביתית 12.4 0.2615
דלק ושמנים לכלי רכב 7.9 0.2322
ארוחות במסעדות ובבתי קפה 6.1 0.1695
שירותי ביטוח בריאות בקופות חולים ובחברות ביטוח 6.4 0.1432
משקאות קלים 19.9 0.1179
סיגריות וטבק 3.4 0.0887
תכשיטים 2.3- 0.0079-
הנעלה לנשים 8.6- 0.0224-
שירותי טלפון, אינטרנט ומוצרי תקשורת 3.7- 0.0608-
הלבשה 3.6- 0.0743-

מדד המחירים לצרכן לפי "סלי" חמישונים

בשנת 2022 מדד המחירים לצרכן לחמישון העליון עלה ב-5.7% ומדד המחירים לצרכן לחמישון התחתון עלה ב-4.6%.

תרשים מספר 1 מתאר את התפתחות המדדים לפי סלי חמישונים לאורך שנת 2022 ואת אחוז השינוי השנתי:

תרשים מספר 2 מתאר את השינויים השנתיים שחלו בקבוצות התצרוכת הראשיות ל"סלי" החמישון העליון והתחתון:

מדד המחירים לצרכן לפי ענפי משק

ניתן לבחון את שינויי המחירים במרכיבים השונים של מדד המחירים לצרכן גם על ידי מיון המוצרים והשירותים לפי ענפי משק.

 

תרשים מספר 3 מתאר את התפתחות המחירים בשנת 2022 בחלוקה לפי ענפי משק ולוח ג' גם את התרומה של כל ענף למדד הכללי:

 


לוח ג': מדד המחירים לצרכן לפי פירמידת ענפי משק, תרומה ואחוז שינוי שנתי

מדד המחירים לצרכן וקבוצות תצרוכת ראשיות לפי פירמידת ענפי משק 2022

אחוז השינוי:

דצמבר 2022 

לעומת דצמבר 2021

2022

התרומה לשיעור השינוי במדד המחירים לצרכן

המדד הכללי

המדד ללא תוצרת חקלאית

5.3

5.3

5.3

תוצרת חקלאית

תוצרת תעשייתית

שירותי בנייה ודיור

חשמל ומים

תקשורת, נסיעות וכדומה

מיסים וביטוח

שירותי חינוך

שירותי בריאות

שירותים אישיים

שירותי הארחה

שירותים עסקיים

3.7

3.3

5.9

8.5

10.9

10.4

3.9

4.9

3.8

6.1

3.2

0.1

1.175

1.550

0.025

0.7

0.7

0.2

0.2

0.2

0.2

0.025

ניתן לראות כי בכל ענפים נרשמו עליות מחירים לעומת שנת 2021.

פירוט התפתחות המחירים בשנת 2022

כפי שניתן לראות מלוח ד' להלן, כ-87% מהמוצרים והשירותים שבסל (במונחי משקל), עלו בשנת 2022, כ-8% באופן חד מאוד, כ-42% באופן ניכר וכ- 37% באופן מתון. ירידות מחירים של עד 10% נרשמו בכ-12% מהמוצרים והשירותים שבסל.

לוח ד – קבוצות מוצרים ושירותים עיקריים במדד המחירים לצרכן לפי קבוצות ראשיות וקבוצות אחוזי שינוי לשנת 2022 (דצמבר 2022 לעומת דצמבר 2021)
ירידות מחירים עליות מחירים מתונות עליות מחירים חדות עליות מחירים חדות מאוד משקל סעיף
עד 10 אחוזים עד 5 אחוזים בין 5 -10 אחוזים מעל 10 אחוזים בסיס  
123.76 366.95 428.90 80.39 1,000.0 סך הכל
ממתקים ושוקולד ביסקוויטים, עוגות וכדומה לחם משקאות קלים 145.80 מזון ללא ירקות ופירות
קפה מוצרי בצק קמח מצרכים בקיוסקים ובחנויות נוחות    
סלטים מוכנים דגן ומוצרי דגן עופות    
בשר בקר שמנים    
בשר בהמה אחר: כבש וחזיר חמאה    
בשר משומר ומעובד ביצים    
דגים ארוחות במסעדות ובבתי קפה  
שימורי דגים ודגים מעובדים    
מרגרינה    
חלב    
לבן, יוגורט ומעדני חלב
שמנת  
גבינה  
גלידות  
סוכר ותחליפיו  
ריבה, דבש וכדומה  
משקאות אלכוהוליים  
תבלינים, רטבים, מוצרים לעוגה ומזון לתינוקות  
תה
קקאו  
ארוחות בעבודה  
פירות טריים ירקות קפואים, כבושים ומשומרים ירקות טריים 33.02 ירקות ופירות
פירות יבשים, משומרים וקפואים  
שכר דירה שירותי דיור בבעלות הדיירים הוצאות דיור אחרות, כגון תיווך, עריכת חוזים וביטוח 247.34 דיור

 

שירותי מים וביוב לצריכה ביתית גז לצריכה ביתית צביעה, סיוד וכדומה חשמל לצריכה ביתית 91.74 תחזוקת הדירה
תיקונים, שיפוצים ותחזוקת הדירה נפט וסולר לחימום הדירה
חומרי כביסה, ניקוי והדברה
צורכי משק בית אחרים  
מסים עירוניים  
שירותי עזרה בבית  
ספות, כורסאות, מיטות ומזרנים ארונות, מזנונים, כונניות, שידות וכדומה ביטוח ותיקונים לציוד חשמלי 36.11 ריהוט וציוד לבית
שולחנות, כסאות ופינות אוכל ריהוט וציוד לתינוק
ריהוט לגן ולמרפסת ציוד חשמלי גדול
ציוד חשמלי אחר למטבח ולבית כגון מיקרוגל ושואב אבק ציוד חשמלי לחימום וקירור הבית
כלי אוכל כלים שונים לנקיון ותחזוקת הבית  
כלי בישול ואפייה חפצי קישוט לבית
כלי מיטה ומגבות
הלבשה 28.79 הלבשה והנעלה
הנעלה  
תרופות וצורכי רפואה שונים שירות רפואי פרטי שירותי ביטוח בריאות בקופות חולים ובחברות ביטוח 60.40 בריאות
משקפיים ומוצרי אופטיקה ריפוי שיניים  
מוצרי חשמל בידוריים, טלוויזיה רב-ערוצית וכדומה חינוך יסודי חינוך קדם יסודי 111.99 חינוך, תרבות ובידור
חינוך על יסודי עיתונים, שבועונים וירחונים
חינוך גבוה, אקדמי צורכי דת
הכשרה מקצועית, קורסי העשרה ופנאי וחינוך על תיכוני עריכת מסיבות ואירועים  
ספרים וציוד לימודים  
ספרי קריאה ועיון  
הצגות, קונצרטים, מופעי ספורט, קולנוע וכדומה
תחביבים
הארחה, נופש וטיולים
צעצועים לילדים ונוער
שירותי טלפון, אינטרנט ומוצרי תקשורת נסיעה בתחבורה ציבורית רכב פרטי ואחזקתו הוצאות על נסיעות לחו"ל וטיסות בארץ 184.32 תחבורה ותקשורת
שירותי דואר שכירת רכב, שיעורי נהיגה, שירותי הובלה ותשלום דמי חניה  
תכשיטים סיגריות וטבק 60.49 שונות
שעוני יד ותיקוני שעונים תספורת, מכון יופי וטיפולי ספא
תיקים, ילקוטים וארנקים שירותים משפטיים ושירותים אחרים
מוצרים ואביזרים לתינוק
צורכי רחצה וקוסמטיקה