אריה גולדין – דירות ומבנים בישראל, 2022

דירות ומבנים בישראל 2022 – אריה גולדין

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה הודעה בנושא דירות ומבנים בישראל 2022. אריה גולדין מציג קטעים נבחרים מהדוח.

בהודעה זו מוצגים נתונים נבחרים המבוססים על מאגר מרשם הדירות והמבנים בישראל, המאגר מבוסס על נתונים המתקבלים אחת לשנה מחברות המחשוב המנהלות את גביית הארנונה ברשויות המקומיות והמועצות האזוריות. מהמאגר אפשר לקבל מידע נרחב, והוא משמש גופי תכנון, גופי מחקר ואת מקבלי ההחלטות.

דירות

נכון ליולי 2022 היו בישראל כ-2.85 מיליון דירות/יחידות דיור למגורים (להלן דירות), תוספת של 52,313 דירות לעומת שנת 2021 (1.9%).

כ-2.60 מיליון דירות היו בעיריות ובמועצות מקומיות ו-248.2 אלף דירות – במועצות אזוריות.

בשנים (2022-2012) חל גידול של כ-22% במספר הדירות בעיריות ובמועצות מקומיות, תוספת של 458.0 אלף דירות למגורים.

בשנת 2022, האחוז הגדול ביותר של הדירות היה במחוז המרכז (24.6% מכלל הדירות) ובמחוז תל אביב (19.8% מהדירות), ואילו האחוז הנמוך ביותר היה באזור יהודה והשומרון (3.2% מהדירות).

המספר הגבוה ביותר של דירות היה בירושלים – 241,118 (גידול של 2,597 דירות לעומת 2021) ואחריה בתל אביב-יפו – 216,087 דירות (גידול של 2,731 דירות).

גידול משמעותי במספר הדירות לעומת 2021 נרשם ביישובים: חריש (תוספת של 22.6%), נתיבות (18.3%), בית דגן (15.3%) , שדרות (15.1%) ובית שמש (14.8%).

מבנים בערים הגדולות המונות 100 אלף תושבים ויותר

בשנת 2022 היו בערים הגדולות כ-1.46 מיליון דירות בכ-148.9 אלף מבנים.

אחוז המבנים שבהם 41 דירות ומעלה בערים הגדולות עמד על 3.1% מכלל המבנים למגורים. הערים שבהן אחוז המבנים האלה גבוה מהממוצע הארצי הן: אשדוד (8.3%), בת ים (8.0%), נתניה (4.7%), חולון (4.4%), תל אביב-יפו (3.7%) ופתח תקווה (3.3%). לעומת זאת, ברמת גן, כפר סבא, בני ברק , חדרה, הרצליה ובית שמש אחוז המבנים שבהם 41 דירות ומעלה נמוך משני אחוזים מכלל המבנים למגורים בכל עיר.

70.2% מהדירות בבאר שבע ו-68.9% מהדירות באשקלון הם במבנים בני 2-1 דירות.